Musyawarah, Imamah ‘Uzhma, dan Tujuan Jama’atul Muslimin.

Ringkasan buku: Menuju Jama’atul Muslimin

oleh Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir, M.A. Merupakan intisari thesis yang diajukan untuk meraih gelar MA di Universitas Islam di Madinah Munawwarah. 

———————————————————-

Musyawarah

Syura’ (Musyawarah)

Apa itu syura’?

Menurut bahasa, syura’ = memintakeluarkan. Menguji sesuatu untuk mengetahui ihwalnya.

Syura adalah mengeluarkan berbagai pendapat tentang suatu masalah untuk dikaji dan diketahui berbagai aspeknya sehingga dapat dicapai kebaikan dan dihindari kesalahan.

Musyawarah adalah meminta pendapat dari para ahli tentang suatu maslaah; juga dapat berarti meminta penjelasan, memahami, dan menguji suatu permasalahaan dengan bantuan pendapat orang lain.

Syura’ merupakan tabiat manusia?

Ya, sejak jaman dahulu manusia telah melakukan syura’.  Ratu Saba’ (Balqis) memusyawarahkan tentang isi surat Nabi Sulaiman as. (An-Naml: 32-33). Fir’aun meminta pertimbangan penasihat-penasihatnya dalam menghadapi Nabi Musa as. (Asy-Syu’ara: 34-37). Nabi Musa as meminta kepada-Nya untuk diberikan pendamping dalam berdakwah untuk saling memberikan pendapat dan pertimbangannya (Thaha: 29-32). Orang-orang kafir bersyuro’ untuk menjerumuskan Umat Islam (Al-Anfal: 30). Rasulullah pun untuk memutuskan sesuatu berdiskusi dulu dengan para sahabat.

Wakil rakyat kita juga suka syura. Apalagi rihlah. #guyon

Oleh karena itu, Islam menetapkan syura sebagai tiang utama dalam bangunan umat dan sifat utama setiap individu di dalamnya (Asy-Syura: 38, Ali Imran: 159). Ini adalah tulang punggung (backbone) kita.

Jadi, syura itu penting ya?

Yep!

Hukum syura apa ya?

Wajib, guys! Apapun masalahnya, pokoknya pemimpin harus memusyawarahkan itu. Jelas-jelas di atas sudah dipaparkan dalil-dalilnya dan penekanan bahwa syura itu penting 😉

Syarat-syarat anggota syura?

 1. Adil.
 2. Bertaqwa dan bersih dari dosa kepada Allah dan umat.
 3. Mengetahui Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta ilmu-ilmu bahasa, tafsir, ilmu hadits, dan lainnya.
 4. Berpengalaman dalam masalah yang dimusyawarahkan.
 5. Berakal cerdas dan matang.
 6. Jujur dan amanah.

Kapan musyawarah harus diadakan?

Saat bertemu urusan atau perkara yang tidak ada nash-nya (tidak ada hukum atau dalil pastinya di Qur’an dan Sunnah).

Cara membuat keputusannya bagaimana?

Gunakan prinsip mayoritas.

Kepemimpinan Agung (Imamah ‘Uzhma)

Apa itu Imam?

Menurut bahasa: setiap orang yang dianut oleh suatu kaum, baik mereka berada di jalan lurus atau sesat.

Menurut para ahli tafsir dll: Imam adalah lafazh yang berarti kepemimpinan tertinggi di antara mereka; ke atas pundaknya diletakkan tanggung jawab kebaikan mereka dalam agama dan dunia.

Hukum mengangkat imam?

Wajib kifayah! Umat tanpa imam akan senantiasa dalam perselisihan dan keguncangan.

Syarat imam?

 1. ‘Adalah (kesempurnaan secara moral). Jujur, amanah, menjauhi dosa, menghindari keraguan (syubhat)
 2. Memiliki ilmu yang dapat mengantarkan kepada ijtihad dalam berbagai kasus dan hukum.
 3. Sehat panca indera, supaya dapat mengetahui sesuatu secara langsung.
 4. Mempunyai pandangan yang dapat membawa kepada kebijakan rakyat.
 5. Berani dan gigih melindungi kawan dan memerangi lawan.

Imamah tidak akan tegak sehingga semua orang dalam umat ini saling membantu dan bekerja sama menuju tegaknya khilafah.

Tujuan Jama’atul Muslimin

Tujuan Khusus untuk Umat Islam?

 1. Membina pribadi, keluarga, dan masyarakat Islam yang akan mencerminkan da’wah dan perilaku Islam.
 2. Menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadi satu front kekuatan dalam menghadapi musuh.

Tujuan Umum bagi Jama’atul Muslimin?

 1. Supaya manusia menyembah Rabb yang Mahasatu.
 2. Menjalankan prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
 3. Menyampaikan dakwah Islam kepada semua manusia.
 4. Menghapuskan fitnah dari seluruh dunia.
 5. Menaklukkan Roma, ibukota Italia.
 6. Membuat seluruh manusia bersaksi dengan kesaksian yang benar.

Wallahu a’lam.

Iklan

Penulis: fayruzrahma

always trying to be a simple person :)

Ada komentar?

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s